Villamos fogyasztásmérő készülékek minden olyan helyen megtalálhatóak, ahol az elektromos áram be van kötve egy ingatlanba. Az áramszolgáltató ennek a készüléknek a számlálója alapján állítja ki a villanyszámlát a fogyasztónak.

A villanyóra az elfogyasztott elektromos áramot KWh-ban méri (kilowattóra). A KWh azt mutatja, hogy egy óra alatt mekkora a teljesítmény. A teljesítmény kiszámítható a feszültség és áram ismeretében.

1 KWh = 230 Volt feszültség mellett 4,35 Amper áram felhasználása 1 órán keresztül.

A számláló azt méri, hogy hány KWh áramot fogyasztottunk el a mérőműszer elhelyezése óta, ezért az aktuális havi fogyasztás csak úgy állapítható meg, ha az előző havi óraállást kivonjuk a jelenlegiből.

Régebben elektromechanikus mérőórákat alkalmaztak, melyekben a számok egy-egy forgó tárcsára voltak felfestve. A modern villanyórákban azonban nincsenek mozgó alkatrészek, a kijelzőjük már digitális.

A fogyasztásmérő mellé az áramszolgáltató a bekötött fázisoknak megfelelő számú kismegszakítót is telepít, melyek az esetleges nagyobb áramfogyasztás esetén kioldanak és áramtalanítják az ingatlant, így akadályozva meg a rendszer túlterhelését és a megengedettnél nagyobb áramfelvételt.

A villanyóra és a kismegszakító is le vannak plombálva, azt csak a megfelelő jogosítványokkal rendelkező villanyszerelők nyithatják ki. A plombák sérülése esetén az áramszolgáltató büntetést szabhat ki!

Hogyan lehet a teljesítményt bővíteni?

Egy elektromos rendszer felújításánál érdemes az áramszolgáltatótól kérni a teljesítmény bővítését is. Ilyenkor a fogyasztásmérő melletti kismegszakítót kicserélik egy nagyobb névleges áramerősségű eszközre, ami után több és nagyobb teljesítményű fogyasztót lehet a hálózatról üzemeltetni. Erre egy új tűzhely, sütő, klíma vagy háztartási eszköz üzembe helyezésekor is szükség lehet. Fontos tudni, hogy a bővítés feltétele a mérőhely szabványosítása is, ami azt jelenti, hogy a villanyórát a szigorú szabályoknak megfelelően kell elhelyezni az ingatlanban. Ezek a szabályok a régebbi telepítésű fogyasztásmérők elhelyezésekor még nem voltak érvényben, így a legtöbb ilyen bővítés a szabványosítással együtt jár. Másik feltétel, hogy az ingatlan elektromos rendszere alkalmas legyen a nagyobb áram fogadására, amit egy felülvizsgálat során állapítunk meg.


Régi, elektromechanikus fogyasztásmérő forgó számlappal.
Régi, elektromechanikus fogyasztásmérő forgó számlappal.